Hội nghị công tác phổ biến tuyên truyền BHXH - BHYT

iLoVeU

Moderator
Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2009 tại Huyện ủy Đông Anh Hội LHPN huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH - BHYT.Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hạnh - cán bộ ban tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Huy Quân - Trưởng Phòng chính sách BHXH TPHN, đồng chí Nguyễn Tuyết Mai - Cán bộ tổ chức Thành Hội PNHN, các đồng chí cán bộ Hội LHPN Huyện, các đồng chí Chủ tịch, PCT Hội PN của 24 xã thị trấn và 8 đồng chí lãnh đạo công ty tại huyện Đông Anh: Minh Cường, Linh Anh, Tiến Hà,...

(Đ/c Nguyễn Huy Quân - Trưởng phòng chính sách BHXH TPHN. Ảnh: D.Q.H)

Nội dung chính của Hội nghị là phổ biến công tác tuyên truyền về BHXH - BHYT. "Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo trợ của Nhà nước theo pháp luật nhằm đảo bảo an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội".

Nguồn: UBND Huyện ĐA
 
Bên trên