Học phí các khóa học của BachKhoa-Aptech 2008

administrator

Administrator
Staff member
Học phí các khóa học

Học phí cụ thể của các khoá học Lập trình viên quốc tế ACCP, Kỹ thuật viên quốc tế ITT, Quản trị mạng quốc tế ACNA và một số khoá học chuyển tiếp tại Bachkhoa-Aptech (Áp dụng cho năm 2008)


1. Học phí cho từng khóa (chưa bao gồm giáo trình):


CPISM 07 tháng (Tiếng Anh): $595
DISM 01 năm (Tiếng Anh): $1.220
ITT 01 năm (Tiếng Việt): $595
ACNA 06 tháng (Tiếng việt): $320

* Tiền giáo trình:

Lớp HDSE 120 USD sẽ được thanh toán thành 2 lần:

Lần 1: Đóng khi bắt đầu vào kỳ học năm thứ nhất DISM: $60

Lần 2: Đóng khi bắt đầu vào học năm thứ hai HDSE: $60

Lớp DISM 60 USD đóng khi nhập học

Lớp CPISM và ITT 30 USD đóng khi nhập học

Lớp ACNA 30 USD đóng khi nhập học


Đặt cọc thư viện: 150.000 đồng.


Chú ý:

Học viên có thể lựa chọn một trong các cách đóng học phí trên.

Học phí đã thanh toán không được trả lại trong bất cứ trường hợp nào.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhập học, học viên có thể chuyển đổi từ phương thức đóng học phí nhiều lần sang phương thức ít lần hơn. Các điều kiện đóng học phí khác cũng được chuyển đổi hoàn toàn tương ứng với phương thức vừa chuyển đổi.

Chi tiết: Chttp://bachkhoa-aptech.com/index.aspx?u=p&showpage=142
 
Bên trên