Hóa vô cơ

P

phamxuanhung

Guest
1)Tại sao thanh sắt bị gỉ nhanh trong không khí ẩm? Nêu cách khử bỏ lớp gỉ đó, viết PTHH minh họa?
2)
 
V

vodanhcongtu2300

Guest
Trong không khí ẩm có oxi, hơi nước ... Nó bị ăn mòn do xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa
- loại bỏ axir hóa = axit sunric đặc nguội hoặc rửa váng axeton
 
Bên trên