Hình ảnh tổng kết trại hè tại Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh

administrator

Administrator
Staff member
Hình ảnh tổng kết trại hè tại Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh, nhà thi đấu rất hoành tráng.
Hình ảnh được lấy từ Fanpage của Tôi Yêu Đông Anh.
TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-2.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-3.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-4.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-5.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-6.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-7.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-8.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-9.jpg

TuoiTreDongAnh.Vn-trai-he-mai-lam-10.jpg
 
Bên trên