Hiệu ứng Flash cho banned - thông dụng..

_Ma__^^!

Thanh Niên Xóm
Cách dùng:
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src="xxx" width="yyy" height="zzz" wmode="transparent" align="right">
</DIV>http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/3ngoisao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/bocaubay.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buombayvaphaohoa.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/nhungtraibong.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/sao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/SaoThapCamDuMau.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saroi.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/timhong.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/BuomTrangBay.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/caboiloi.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/tuyetsao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buomxanh.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saodungdua.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/57.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/141.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf
Sưu tầm.

Chúc vui
 

admin

Thanh Niên Xóm
Cái này dùng để thêm vào hiệu ứng của logo trên các trang web.
Khu vuẹc này chỉ dành cho Webmaster.
 

iLoVeU

Moderator
Đoạn mã trên ko dùng được. bạn chèn doạn mã này

<div> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="960" height="160"> <param name="movie" value="http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf"> <param name="quality" value="high"> <param name="WMode" value="Transparent"> <embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swff" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="960" height="160" WMode="Transparent"></embed> </object> </div>


Chỗ bôi đen là địa chỉ link.
Nên dow nó về rồi Up lên cùng tránh server kia nó die.
 

iLoVeU

Moderator
Cái này là HTMl em nhúng nó vào Skin khi làm diễn đàn
Vào AdminCp--> GIao Diện --> Quản LÝ giao diện---> Edit templates --> em chọn header.

Em chọn 1 hiệu ứng, và thay vào phần Link bôi đen, sao đó copy vào phần header, chúc em thành công.:thanhcong:
.
CÒn chỗ khác cứ nhứng vào đâu có HTML là chạy liền.
 

administrator

Administrator
Staff member
được bạn à , với điều kiện trong cái flash họ làm ko có background :D. Mấy cái này toàn ko background đấy, nên được. Rất nhiều nơi họ chèn, 2, 3 , 4 cái vào cho nó thêm xinh động :22124305-2-Y1W3:, chúc bạn thành công !.
 
Bên trên