Hiểu tôi ư? Có quá khó đến vậy không!

aries

Thủ lĩnh Tinh Thần Aries
Tại sao không ai hiểu mình cả? Trong khi mình lại hiểu họ! WHY??
Không phải vì mình không chia sẻ mà đơn giản không ai chịu nghe mình chia sẻ từ đầu đến cuối.
Bạn có biết người ta xác định một người bạn tốt như thế nào không? Chính là ở chỗ bạn có chịu lắng nghe họ chia sẻ từ đầu đến cuối không! Tôi cũng vậy. Nếu lắng nghe tôi chia sẻ lúc đầu bạn sẽ cảm thấy tôi thật tồi tệ, xấu xa có thể là mưu mô xảo quyệt nữa, nhưng bạn biết tại sao tôi lại nói cặn kẽ những điều đấy cho bạn không? Tôi muốn có một người bạn thật sự, một người hiểu tôi,luôn biết đánh giá khách quan vấn đề chứ không phải người bạn chỉ luôn nhìn vào cái tầm thường, cái chuẩn mực mà trong nó cũng vốn đã chứa những điều xấu xa.
Bạn tốt của tôi, tôi luôn tìm kiếm bạn, mong chờ bạn nhưng có thể không bao giờ tôi tìm ra bạn! Cả thế giới luôn chia sẻ nhưng người lắng nghe và đón nhận những chia sẻ ấy theo cách đúng đắn, khách quan thì rất ít.
 
Bên trên