help!!!!

bình phương 2 vế
đặt t= x^2
ra pt bậc 3 của t
anh đoán thế ^^

---------- Post added at 12:52 PM ---------- Previous post was at 12:44 PM ----------

thử đi...
hình như là ra đấy ^^
anh vừa nhẩm lại :">
 

tỸn Tồ

Tôi là một thằng TỒI
chung kết là thế này
(2t - 1)(8t^2 - 8t + 1) = 0
cứ thế mà ra thôi bạn à :chuduocday:
 

tỸn Tồ

Tôi là một thằng TỒI
đầu tiên bạn đặt x ra ngoài. Rồi bình phương 2 vế. Đặt x^2 = t. Sau đó ra thế này:
t(4t - 3)^2 = 1 - t
<=> (4t - 3)^2 = (1/t) - 1
<=> 16t^2 - 24t + 9 = (1/t) - 1
<=> 16t^2 - 24t + 10 - (1/t) =0
nhân tất cả với t
<=> 16t^3 - 24t^2 + 10t + 1 = 0
sau đó tách -24t^2 và 10t
<=> 16t^3 - 8t^2 - 16t^2 + 8t + 2t - 1 =0
nhóm vào
<=> 8t^2(2t -1) - 8t(2t - 1) + 2t - 1 =0
đặt 2t - 1 ra ngoài
<=> (2t - 1)(8t^2 - 8t + 1) = 0
sau đó bạn tìm t và từ t tìm ra x là xong :22124305-2-502L8:
 

phuonganh129

Thanh Niên Xóm
thằng anh em cho bảo làm khó lòi mắt mà 2 anh đều đúng như mà tìm x kiểu này thỳ .... toàn ra số đâu đâu em có cách giải ra số chuẩn luôn về nghĩ cách khác đi nhé :D:D
 

tỸn Tồ

Tôi là một thằng TỒI
làm đếc có cách khác hả iem :22124305-2-31c51: nghĩ mãi đếc ra cách khác :22124305-2-O5528:
 

mận_xanh.muối

Thanh Niên Xóm
bp len thanh 16x^6 chu :16x^6 - 24x^4 + 9x^2 = 1-x^2 dk 1-x^2 >=0 <=> -1 <=x<=1
dat t=x^2 dk : 1-t>=0 >> t<=1
>>> 16t^3 -24t^2 +10t^2-1 =0 >> nham nghiem cung ra t=1/2 :">
<=>(2t-1)(8t^2-8t+1)=0
den day tu giai tiep nha cung :D
Đặt điều kiện chưa em????????????????????//
 
Bên trên