HD SNSD OST - My Friend Haechi

HaJin♥Namlun

...s2...Tåñ¥
[video=youtube;6zT_xD5Re_E]http://www.youtube.com/watch?v=6zT_xD5Re_E&feature=related[/video] Haechi được coi là biểu tượng của Du lịch Hàn Quốc, giống như một loại linh vật và để tăng tính quảng bá
SBS đã dựng phim về Haechi.

Hứa hẹn lắm đây :22124305-2-N4000::22124305-2-N4000::22124305-2-N4000::22124305-2-N4000::22124305-2-N4000:
 
Bên trên