hat trick chất lòi mắt :-ss

Dancer9x

Thanh Niên Xóm
hat trick này..... ai hay đội mũ new era vào coi thử đi :|

[YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZG7Dqyt9k34&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZG7Dqyt9k34&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]

ông trong clip là giám khảo dance ở zing materz 2009 :-"
 
Bên trên