Hardcore Show - Mc.L ft Br'Light (Ace Music)

Trjker

I'm Nigga =))
[audio]http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/01/freemp3/brlight+hardcoreshow.mp3[/audio]


yeah hahaha
emcee, br light
welcome to hardcore show
I'm back, we back , Change the world
Listen to the music,ace music 2010
mother ****er
yo yo yo yo......
Hook

Br'Light

Where's my hood where's my hood at?
where's my rap,where's my gun,who's the gangster
take me back with the flow , kill u hater
in the hole , i'm the black , ace music

MC.L

Where's my hood where's my hood at?
có 1 vé chơi cho mày chơi, thách mày bước vào
đến đây với hardcore show , nghe tao thét gào
tao đã hút, tao đang phê, chúng mày thích j ? ( wat?)Br'Light

- Bọn tao hút cần sa uống coca
nếu cần gái lại đóng sang 3la3
chó chết . tránh ra hết . vì tao đang đến
nhịp nhàng trên nhịp beat . nhả từng câu vừa khin khít
im G. im so hood. im so dangerous
hút 1 chút phê 1 chút . clear the northside
khói trắng vào phổi và tao lại fly
cho mày biết. chất nhạc của bọn tao là 102
nigga say what?
i want to say ****?
muốn chống đối tao phải không nhóc ?
máu tao thì đang nóng còn tụi mày thì cóng cóng
clack and click tao có súng có đạn chì..
trốn đi cho kĩ hiểu không nhóc nếu không thì..
Chết con ** mày với taoooooooooo ...


Br'Light

Where's my hood where's my hood at?
where my rap,where my gun,who's the gangster
take me back with the flow , kill u hater
in the hole , i'm the black , ace music

MC.L

Where's my hood where's my hood at?
có 1 vé chơi cho mày chơi, thách mày bước vào
đến đây với hardcore show , nghe tao thét gào
tao đã hút, tao đang phê, chúng mày thích j ? ( wat?)

Say What? Say what?
What?
Hardcore show kéo tao vào
Mấy con chó thích sao nào
MC chính là tao
Nghe tao rap đầu mày giật , Knock u down
I Can knock knock u out
Đấm thật mạnh vào nhịp beat, Khuôn mặt mày dần xám xịt
Chính là emcee.
Đấm thật mạnh vào đầu mày, nếu thấy sợ thì im đi
và khi và khi tao có tiền có đạn thì chắc chắn nhà mày nát
nát vì tụi mày ko thể hiểu luật của trò chơi,dương như điều đó làm tao điên lên
đối đầu với L mày đéo có điều kiện,rapper đầu gấu sao đéo thấy biểu hiện
động vào thì biết, mấy con chó chết nói phết,thì tao đã ghét,thì tao cứ thét,thì tao cứ nhét
ca từ tiêu cực vào đống lừa đốt thật khét
bọn mày cứ chép,để tao xem xét, cái nồi đã hết thì đừng có vét chút ít danh tiếng mấy thằng ngu si ếch ngồi đáy giếng

Br'Light
click click mother **** mother ****er (one shot,One shot,one shot)
ima rap,ima back mother ****er
back in my hood cùng homie
nếu chúng mày thấy sợ tại sao ko quay đầu mà chạy đê

Hook
Br'Light
Where's my hood where's my hood at?
where my rap,where my gun,who's the gangster
take me back with the flow , kill u hater
in the hole , i'm the black , ace music

MC.L
có 1 vé chơi cho mày chơi, thách mày bước vào
đến đây với hardcore show , nghe tao thét gào
 
Bên trên