Hanhllq92 - Đăng kí làm smod

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

iLoVeU

Moderator
Bây giờ diễn đàn chỉ duyệt cho Trail Mod.

Bạn nếu muốn đăng ký thì ghi thêm cho mình box Muốn Quản lý.

Gọi ý: BOX mới tạo là THPT Ngô Quyền (hình như bạn học trường đó)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên