hài cười bể bụng nè

Mr.King

Nhìn Cái Giề
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B7sfcO413nE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B7sfcO413nE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]

cái này xem mà không thank ý thì nhứ thế này nhá
3D_62.gif
 
Bên trên