H/d sử dụng phòng Game Room trên TTDA (hệ thống giải trí game) 26/10/2010

administrator

Administrator
Về cơ bản thì tương tự như bản Game cũ, nhưng lần này công nghệ có cải tiến và chạy ổn định hơn. Sử dụng FLASH.

Hiện tại mình đã cùng với 1 số người test thành công hệ thống này.

Hy vọng nó ko có sự cố gì đáng phải lo ngại, Hệ thống đã tích hợp với tiền tệ trên diễn đàn.
Từ bây giờ ngoài việc kiếm Zen nhờ viết bài, các bạn có thể vào Game Room để gia tăng số Zen mà mình sở hữu.


Để vào game, bạn lên trên Menu của diễn đàn và chọn Game Room
Lưu ý: Dấu [..] cho bạn biết có bao nhiêu người đang ở trong phòng game.
Ví dụ: * Gameroom [1] tức là có 1 bạn đã ở trong đó

Chức năng:
1- Đánh 1 mình với khoảng 7 Game khác nhau
2- Đánh theo đội, từ 2 tới 8 hoặc 10 người chơi với nhau trong game đánh bài
3- Đánh đấu 1 vs 1 trong game Cờ Vua và Caro (ko nhớ lắm)
4- Tổ chức sự kiện và giải đấu trong game.

Do đây là chức năng mới, nên sẽ có nhiều hướng dẫn cho nó, bài này mang tính giới thiệu, hướng dẫn sẽ được cập nhật thêm tại đây.

Do game sử dụng FLASH, nên nếu máy bạn chưa cài trương trình FLASH (Ví dụ khi sử dụng firefox, thì các bạn phải cài đặt phần mềm hỗ trợ FLASH đi kèm)

Danh sách game:
- Lobby
--- Chatroom for arranging games

- Solo Games
--- Blackjack
--- Let it Ride
--- Roulette
--- Video Poker
--- 3 different slot machines

- Texas Hold'em
--- Multiple tables
--- Customize blinds and rules when creating a game
--- Passwords for private games
--- vBulletin avatars in game
--- Alert sounds to notify to alert you when it is your turn

- 7-Card Stud
--- Multiple tables
--- Set Ante
--- Passwords for private games
--- vBulletin avatars in game
--- Alert sounds to notify to alert you when it is your turn

- Chess
--- Standard chess rules, with legal moves enforced.
--- Alert on Check and Checkmate
--- Tracking of the 50-move rule and Threefold repetition rule
--- Passwords for private games

- Reversi (aka Othello)
--- Legal moves enforced.
--- Passwords for private games

- Statistics
--- Redesigned offering graphs and sortable datagrids

- Betting
--- Module can be turned off if not in use
--- pool bets, where the bets are added together and dived amongst the winners

- Optional status bar
--- Choice of flash or html bar
--- Placed in main template
--- Shows current gameroom status (open multiplayer games, messages can be sent from within, # of open bets in betting module)

- Cash Bonuses for actions that benefit your site
--- Posting
--- Starting threads
--- Referalls
--- Daily sign in
--- Giving rep
--- Recieving Rep
--- Voting
--- Rating threads
 
Bên trên