Gửi mod box nhạc, và những ai quan tâm đến box nhạc

administrator

Administrator
Staff member
Tối ngồi đã hệ thống lạ mấy chuyên mục như lần trước, lúc data cũ chưa mất, nhưng do quá nhiều nhạc nên đề nghị mod chuyển lại vào đúng các đề tài.
Tiện đây cũng muốn tuyển thêm vài mod quản lý box nhạc.
Có nhiều bài bị lỗi, bởi vậy đang cần người quản lý, và xoá.

Ai muốn làm quản lý box nhạc nào, hãy đăng ký.
 
Bên trên