gỬi đẾn ngưỜi bỐ iÊu wUý cỦa kOn :(

zYn.sEx

Thanh Niên Xóm
bố àk!
cOn viẾt nhỮng lỜi nÀi cÓ lẼ chẢ pAo h` bỐ đỌc đc nhỉ? nhƯng cOn vẪn viẾt,viẾt đỂ cOn đc giẢi tỎa,viẾt đỂ mOng 1 ngÀy nÀo đÓ bỐ sẼ hiỂu cOn gÁi cỦa bỐ hƠn .bỐ àk! cOn biẾt lÀ bỐ iÊu cOn.cOn biẾt bỐ đà hY vỌng Ở kOn rẤt nhiỀu nhƯng kOn k lÀm vỪa lÒng đc bỐ,cOn gÂy rA rẤt nhiỀu lỖi lẦm k thỂ chẤp nhẬn đc đỐi vỚi giA đÌnh đÓ lÀ cÚ sỐc lỚn.cOn hiỂu vÀ chỊu mỌi trÁch nhiỆm vỀ nhỮng gì cOn lÀm.kOn đà hỐi hẬn,cOn đà sỬa sAi,ngOan hƠn,k chƠi bỜi tỤ tẬp.bỐ mẸ bẢo gì cOn cŨng vÂng lỜi,cOn hOàn tOàn thAy đỔi sAo bỐ k nhẬn rA điỀu đÓ.mẸ đà khÓc rẤt nhiỀu vì kOn,kOn cŨng tỰ hỨa vỚi mình sẼ k pAo h` đỂ mẸ phẢi bÙn phẢi khÓc vì kOn nỮa nhƯng lẦn nÀi mẸ khÓc k phẢi vì kOn bỐ àk.mỜ lÀ mẸ khÓc vì bỐ đấY.kOn biẾt bỐ lO chO giA đÌnh nhƯng bỐ lÀ ngưỜi nÓng tÍnh.bỐ chẲng chịu nghE mẸ nÓi gì,chỶ biẾt nỔi giẬn chÚt lÊn đẦu mẸ bẰng nhỮng lỚi khÓ nghE bỐ k tin kOn thAy đỔi vÀ chỶ nÓi kOn hƯ tẠi mẸ.cÓ thẬt thẾ k mẸ? kOn bÙn lẮm vì nhỮng cỐ gắng cỦa kOn k đc bỐ chẤp nhẬn.bỐ phỦ nhẬn tẤt cẢ nÓi kOn giẢ dỐi nhƯng kOn hiỂu chỶ vì bỐ muỐn kOn cỐ gẮng hƠn nỮa phẢi k bỐ? kOn sẼ cỐ gẮng chO bỐ thẤy cOn lÀ đỨa kOn ngOan cỦa bỐ mẸ.kOn cŨng chỶ mOng bỐ ấm áp nhẸ nhÀng 1 tí nỮa thÔi,bỐ hãY mỞ lÒng vÀ nghĩ thOáng chÚt nỮA cOi nhƯ bỐ chO kOn gÁi của bỐ 1 cƠ hỘi đc k bỐ?
cOn iÊu bỐ mẸ nhiỀu....
...Đi khẮp thẾ giAn k ai tỐt = mẸ.gÁnh lẶng cuỘc đỜi k ai khỔ = chA.nưỚc biỂn mÊnh mÔng k đOng đầy tình mẹ.mÂy trỜi lỒng lỘng k phỦ kín cÔng chA.hÃy biẾt iÊu chA mẸ khi cÒn cÓ ngưỜi trÊn đỜi...
 
:( bỐ em cŨng nÓng týnk như thẾ em cŨng hƯ vÀ bỐ cŨng đà buỒn bỐ em cŨng cÓ lÚc mẮng mẸ bẰng những cÂu khÓ nghE vÀ bỐ em cŨng lO chO giA đÌnh nhƯ bỐ chỵ nÊn hÃy cười lÊn vì sự iÊu thương Of nhỮng người bỐ dÀnh cho chÚng tA nAz chỵ :) :yeuroi:
 

zYn.sEx

Thanh Niên Xóm
tk e nhé...nhiều lúc người lớn hok hỉu đc cho suy nghĩ của tụi mìk nhiều lúc ức chế lém !....nhưg mòk..nghĩ đến sự vất vả của bố mẹ ...thì mìk phải cố gắg cười lên thôi ! ....:thatvong:
 
tk e nhé...nhiều lúc người lớn hok hỉu đc cho suy nghĩ của tụi mìk nhiều lúc ức chế lém !....nhưg mòk..nghĩ đến sự vất vả của bố mẹ ...thì mìk phải cố gắg cười lên thôi ! ....:thatvong:

:) thẾ chỵ cŨng hÃy cười nhiỀu lÊn nAz. :yeuroi:
 
hihi .....Ừm.....thank ....e....phát .....nữa...........:22124305-2-30S63:

hê hê hUm nay e được thAnks nhiỀu quÁ. hay chỵ thAnks em kÁi nỮa đy chỵ iÊu :22124305-2-100B01::22124305-2-30S63::22124305-2-30S63:
 
Bên trên