Gửi cho người cũ

CDJ.DJΩZiun

††††Trăm Năm Cô Đơn††††
anh k biết em thế nào nhưng có lẽ em chẳng bao giờ hiểu nổi anh nhưng bài này hum nay khiến anh nhớ đến em nhưng anh sẽ k bao giờ giận em nữa cho dù thế nào giờ anh chỉ muốn nói là chuyện cũ đã qua anh sẽ k nhắc đến nữa anh vs em vẫn là bạn nhé :) mong em hiểu :)
[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yMi9mLzgvInagaMEZjg2MjmUsIC0NzYwNzIwZDEwN2ZhYjBhZTEzZTExYzAwNTkdUngWeBXAzfExvInagaMEdmUgU29dUngZ3xMxrDGoW5nIE1pWeBmggVHJhWeBmd8fDI[/FLASH]
 
Bên trên