Gotta Go My Own Way (High School Musical 2)

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60CE7F||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]


^^~
Lyrick:
I gotta say what's on my mind
Something about us
Doesn't seem right these days
Life keeps getting in the way
Whenever we try
Somehow the plan
Is always rearranged

It's so hard to say
But I've got to do what's best for me
You'll be okay

[Chorus]
I've got to move on and be who I am
I just don't belong here
I hope you understand
We might find a place in this world someday
But at least for now
I gotta go my own way

Don't wanna leave it all behind
But I get my hopes up
And I watch them fall every time
Another color turns to gray
And it's just to hard
To watch it all
Slowly fade away

I'm leaving today
'Cause I gotta do what's best for me
You'll be okay

[Chorus]
I've got to move on and be who I am
I just don't belong here
I hope you understand
We might find a place in this world someday
But at least for now
I gotta go my own way

Zac-
What about us?
What about everything we've been through?

Vanessa-
What about trust?

Zac-
You know I never wanted to hurt you

Vanessa-
What about me?

Zac-
What am I supposed to do?

Vanessa-
I gotta leave but I'll miss you

Vanessa-
So, I've got to move on and be who I am

Zac-
Why do you have to go?

Vanessa-
I just don't belong here
I hope you understand

Zac-
I'm trying to understand

Vanessa-
We might find a place in this world someday
But at least for now

Zac-
I want you to stay

Vanessa-
I gotta go my own way (hold "way")
I've got to move on and be who I am (say during "way")

Zac-
What about us?

Vanessa-
I just don't belong here
I hope you understand

Zac-
I'm trying to understand

Vanessa-
We might find a place in this world someday (World someday)
But at least for now
I gotta go my own way
I gotta go my own way
I gotta go-my own way
DỊCH:
Anh phải nói gì vào tâm trí của tôi
Một cái gì đó về chúng tôi
Dường như không phải những ngày này
Cuộc sống giữ được trong cách
Bất cứ khi nào chúng tôi cố gắng
Bằng cách nào đó kế hoạch
Luôn luôn là sắp xếp lại
Thật khó để nói
Nhưng tôi đã có để làm những gì tốt nhất cho tôi
Bạn sẽ được okay
[Chorus]
Tôi đã có để di chuyển trên và được tôi là ai
Tôi chỉ không thuộc về đây
Tôi hy vọng bạn hiểu
Chúng tôi có thể tìm thấy một nơi trong thế giới này một ngày nào đó
Nhưng ít nhất cho bây giờ
Anh phải về cách riêng của tôi
Không muốn để lại tất cả phía sau
Nhưng tôi có được hy vọng của tôi lên
Và tôi xem chúng rơi mỗi lần
màu sắc khác chuyển thành màu xám
Và nó chỉ là để cứng
Để xem tất cả
Dần dần phai mờ đi
Tôi rời khỏi ngày hôm nay
Vì tôi gotta làm những gì tốt nhất cho tôi
Bạn sẽ được okay
[Chorus]
Tôi đã có để di chuyển trên và được tôi là ai
Tôi chỉ không thuộc về đây
Tôi hy vọng bạn hiểu
Chúng tôi có thể tìm thấy một nơi trong thế giới này một ngày nào đó
Nhưng ít nhất cho bây giờ
Anh phải về cách riêng của tôi
Zac-
Điều gì về chúng tôi?
Điều gì về tất cả mọi thứ chúng tôi đã được thông qua?
Vanessa-
Điều gì về tin tưởng?
Zac-
Bạn biết tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bạn
Vanessa-
Những gì về tôi?
Zac-
Tôi nên làm gì?
Vanessa-
I gotta để lại nhưng tôi sẽ nhớ em
Vanessa-
Vì vậy, tôi đã có để di chuyển trên và được tôi là ai
Zac-
Tại sao bạn phải đi?
Vanessa-
Tôi chỉ không thuộc về đây
Tôi hy vọng bạn hiểu
Zac-
Tôi đang cố gắng để hiểu
Vanessa-
Chúng tôi có thể tìm thấy một nơi trong thế giới này một ngày nào đó
Nhưng ít nhất cho bây giờ
Zac-
Tôi muốn bạn để ở
Vanessa-
Anh phải về cách riêng của tôi (giữ lại "cách")
Tôi đã có để di chuyển trên và được những người tôi (nói trong thời gian "cách")
Zac-
Điều gì về chúng tôi?
Vanessa-
Tôi chỉ không thuộc về đây
Tôi hy vọng bạn hiểu
Zac-
Tôi đang cố gắng để hiểu
Vanessa-
Chúng tôi có thể tìm thấy một nơi trong thế giới này một ngày nào đó (World một ngày nào đó)
Nhưng ít nhất cho bây giờ
Anh phải về cách riêng của tôi
Anh phải về cách riêng của tôi
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
nghE chả hiỂu ji..........8-}:22124305-2-WFB::22124305-2-WFB::22124305-2-WFB:
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
vỀ cHịu khÓ tra tỪ điển lÀ ok ;) hAY mà ___________________-:22124305-2-EUD:

lẦn saU p0st nhẠc nc ngoÀi thì kÈM thEO lyric cẢ tiẾNg nc đó vs bẢn dịch nữa nHA
:22124305-2-RS26::22124305-2-RS26::22124305-2-RS26::22124305-2-RS26::22124305-2-RS26:
 

♥Chàng trai♥

MTF CỜ zIu :">
lẦn saU p0st nhẠc nc ngoÀi thì kÈM thEO lyric cẢ tiẾNg nc đó vs bẢn dịch nữa nHA
:22124305-2-RS26::22124305-2-RS26::22124305-2-RS26::22124305-2-RS26::22124305-2-RS26:

Ờ để Ank sửa ;)____________________________:22124305-2-b3611:

---------- Post added at 08:23 PM ---------- Previous post was at 07:49 PM ----------

hô hô đã sưa :D______________________________________
 
Bên trên