GoodFram Công cụ ghi bản quyền lên ảnh Free

iLoVeU

Moderator
Ngoài việc đóng khung ảnh, viền khung màu sắc, bạn còn có thể đổi kích thước hình ảnh, đóng dấu chủ quyền lên hình mà không làm giảm chất lượng ảnh. Đó là những gì bạn có thể thực hiện với GoodFrame.

Sau khi cài chương trình hoàn tất, bạn khởi động GoodFrame để khai thác tiện ích của chương trình.

Tại mục File, bạn chọn tập tin cần chỉnh lại kích thước và đóng dấu chủ quyền. Tại mục Adjust the image size, bạn chọn tác vụ xén ảnh (crop) hoặc chỉnh lại kích thước ảnh (resize). Sau đó, bạn nhập kích thước cần chỉnh sửa vào mục Width/height. Phần chất lượng ảnh bạn chọn Print để có chất lượng ảnh tốt nhất. Phần Frame bạn chọn cấu trúc viền khung quanh hình ảnh. Bạn có thể chọn Modify để chỉnh sửa theo ý thích.

Phần Information cho bạn đóng dấu chủ quyền lên ảnh cũng như đem logo cá nhân lên hình ảnh thông qua mục Modify. Tại phần logo, bạn chọn logo là một định dạng ảnh hiện có. Bạn được quyền tùy chỉnh vị trí xuất hiện của logo này thông qua các thông số bên dưới. Phần Watermark, bạn dễ dàng đánh dấu chủ quyền ảnh; thông qua khung soạn thảo bạn tùy chỉnh kích thước, màu chữ và phông chữ. Sau khi thiết lập hoàn tất, bạn nhấn OK để quay lại chương trình chính và nhấn Save để lưu hình ảnh để sử dụng khi cần.

icone.png

Phần mềm free không cần crack :Doion:
Home: http://fdsoftware.free.fr/

[DOWN]http://fdsoftware.free.fr/Downloads/GoodFrame/GoodFrame%20v0.7.exe[/DOWN]
 
Bên trên