Gợi Ý Đán Án Môn Văn Tốt Nghiệp năm 2009

N_H_Thanh91

Điều hành viên
Staff member
Van1.jpg

Van2.jpg

Van3.jpg


Chúc các ban thi tôt n:eek:nion-head12::eek:nion-head12:ha
 
K

KẹOđắng

Guest
:11: sAo lẠi tHẾ:33: cÂu cHuyện ở quán trà tUi cHỉ cÓ
-nÓi về chIếc bÁnh bAo:21:
-Về ngƯời CS trẻ Hạ Du:eek:nion-head7:
cÒn pHần chUyện cÁc nHÂn vẬt qUẦn cHúng :21:mìNh lạI thiếu:eek:nion-head17: hok bik đc bAo nhIÊu đ? đay:23:
 
Bên trên