Go Away -2NE1 come back

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
[YOUTUBE]3yW13T2sfKg[/YOUTUBE]
.................................................. .........................................
Thanks mình đi nhé... cảm ơn [you] lắm lắm :):xucdongqua::xucdongqua::xucdongqua::xucdongqua::xucdongqua::xucdongqua:
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Mình đang định post... Cảm ơn bạn nhé... Mình post lại MV cho bạn rồi :D:22124305-2-K2553::22124305-2-K2553::22124305-2-K2553::22124305-2-K2553::22124305-2-K2553:
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
hố hố
thank nhéo
lôu ùi mềh hôk xem kák nàg nềi :22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451::22124305-2-631451:
 

[KID-7]Mắt xấu

Thanh Niên Xóm
:22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445::22124305-2-1123445:mấy nàg trở lại thật là hoành tráng :x moaz~
 
Bên trên