Girl Đông Anh ẩn dật hem ai pít!

KiWi_Cao

Thanh Niên Xóm
Ừ tớ xấu! Mà xấu thỳ làm sao?:22124305-2-RS26:
có gì cứ pm yahoo girl_19900! chụt chụt....
 

thanh_van_mon

Thanh Niên Xóm
trời đất ơi em nài nhìn như trâu nước ý.đúng là nên ẩn dật là phải pot làm chi cho khủng bố tinh thần ae
 

Trjker

I'm Nigga =))
xấu =))

ẩn dật thì đúng rồi

:22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322::22124305-2-952322:
 

hieusaker1993

Thanh Niên Xóm
nhìn từ ngoài thì cũng đc nhưng càng nhìn càng thấyc ahr ra ji..:))
 

thieu.gia_no.1

♥†♥CLS FC..Captain♥†♥
xấu vãi đái......................................................................................
 

Nobita

Người của công chúng
cũng BT
mà có nổi tiếng rì đâu mà phải ẩn dật nhỷ:22124305-2-1062353::22124305-2-1062353::22124305-2-1062353:
 

KiWi_Cao

Thanh Niên Xóm
nói thật bạn này cũng chảng xinh lám ẩn gì mà giật........
ừ ai nói là kute girl đâu mà chém ác thế??.........

---------- Post added at 10:50 PM ---------- Previous post was at 10:46 PM ----------

Kác pé chém ác wá chị sợ hết hồn mất kả dép........

---------- Post added at 10:54 PM ---------- Previous post was at 10:50 PM ----------

có 1 vết sạo trên má làm...............................................:-s :-s
u chị oánh dấu káj sẹo để có thất lạc thỳ dễ tỳm ý mờ.hỵ hỵ...

---------- Post added at 10:58 PM ---------- Previous post was at 10:54 PM ----------

trời đất ơi em nài nhìn như trâu nước ý.đúng là nên ẩn dật là phải pot làm chi cho khủng bố tinh thần ae
ghừm ghừm...ai là em hả?nhừn lại tuổi dùm kái...pực thật mình nhìu tủj òy mà toàn pị gọj nà em. Ức chế...

---------- Post added at 11:01 PM ---------- Previous post was at 10:58 PM ----------

ở Nguyên Khê mà...dẠo này Xink Ế..!! ;)) :D..............ăn i vậy =))
kái anh đẹp chai này nhìn wen nhắm nhở. Nhưn mờ chạ nhớ ợ đâu kạ
 
Bên trên