Giới thiệu về Xã Việt Hùng

iLoVeU

Moderator
Xã Việt Hùng
I. Vị trí địa lý, đặc điểm - tình hình
Việt Hùng là một xã thuộc miền Đông huyện Đông Anh bao gồm 06 thôn là Đoài, Trung, Đông, Gia Lộc, Lương Quán , Lỗ Giao và có 11 chi bộ Đảng các thôn nằm chạy dài theo hình cung từ Đông bắc xuống Tây nam.
Phía bắc giáp xã Liên Hà, nam giáp xã Cổ Loa ( Sát chân thành Cổ Loa ), đông giáp xã Dục Tú, tây giáp xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh. Xuyên qua xã có tuyến đường xe lửa từ Hà Nội đi Lào Cai và Thái Nguyên, giữa hai ga là Yên Viên ( phía Đông ) và ga Đông Anh ( phía tây ), xã có 01 ga xép gọi là ga Cổ Loa.
Địa hình xã nằm trên bình diện mặt dốc cao từ Tây nam thấp dần về Đông bắc. Chỗ cao nhất ở cốt +13,14, chỗ thấp ở cốt +6,70.
Diện tích đất tự nhiên: 834,3ha. Trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp: 512.22, ha
- Diện tích đất phi nông nghiệp: 317,5 ha
Tổng số hộ: 4.032 hộ. Tổng số nhân khẩu : 15.009 người. Trong đó:
Nam: 7.408 người, Nữ : 7.601 người
* Cơ cấu kinh tế (% theo giá trị)
- Nông nghiệp: 55%
- Công nghiệp - XDCB: 15%
- Thương mại - dịch vụ và du lịch: 30%
* Làng nghề đặc trưng:
Việt Hùng là đất thuần nông do vậy làng nghề tập trung không có mà chỉ có một số nghề truyền thống đặc trưng
* Di tích lịch sử văn hóa:
Xã Việt Hùng là một miền đất cổ nằm ở phía bắc kinh thành Cổ Loa - một chứng tích oai hùng của dân tộc Việt nam từ ngàn năm để lại. Dục Nội, Gia Lộc, Lương Quán, Lỗ Giao là những địa danh gắn liền với lịch sử Loa Thành - triều đại An Dương Vương - Thục Phán.
Xa xưa miền đất này thuộc châu Cổ Lãm, đời tiền Lê thuộc châu Cổ Pháp, đời Lý ( Tiền Lý) thuộc phủ Thiên Đức: đời Trần thuộc huyện Đông Ngàn châu Vũ Ninh phủ Bắc Giang, đời Hậu Lê thuộc phủ Từ Sơn huyện Đông Ngàn. Kinh Bắc, đời Nguyễn thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Năm 1903 thuộc huyện Đông Anh Tỉnh Phúc An. 1950 thuộc Vĩnh Phúc. 1961 thuộc Hà Nội.
Việt Hùng hiện nay có 04 Đình gồm Đình Dục Nội, Chùa, Miếu, và các di vật thờ cúng phần lớn ở trong Làng được tôn tạo từ thế kỷ XV. Việt Hùng có quần thể khu di tích lịch sử văn hóa gồm 04 Đình. Đình Dục Nội thờ tướng quân Ngô Đễ giúp Lê Lợi đánh giặc. Đình Gia Lộc thờ Đông Bảng Đại Vương. Ông là người có công lớn giúp Trưng Vương khởi nghĩa đánh đuổi Tô Định, chống lại Mã Viện thời nhà Hán. Đình Lỗ Giao thờ một vị Nữ Thần ( Nữ Tướng của Hai Bà Trưng ) làm thần hoàng làng. Đình Lương Quán thờ ông Tạ Đông Nhạc là người có công Đúc Ngựa sắt, làm doi sắt giúp Thánh Gióng đánh giặc Ân cứu nước.và 04 Chùa ( Chùa Kiến Dương Thôn Trung, chùa Phúc Hương Thôn Đông, chùa Gia Phúc Gia Lộc, chùa Lỗ Giao ) trong đó đã có 03 Đình và 02 Chùa đã được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá - Nghệ thuật.
Các Lễ hội Đình Chùa được diễn ra vào đầu tháng Giêng và tháng Tám hàng năm.
Từ xa xưa Việt Hùng là một vùng quê đất cổ có bề dày Lịch sử hàng ngàn năm, và có các sản vật nổi tíếng của đại phương được nhân dân trong vùng biết đến Đó là Trám đen, Tương Nếp, Mít, bánh Tẻ vv...
II. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ :
+ Nhiệm vụ của Ban thường vụ Đảng uỷ ( Gồm Bí thư, các Phó bí thư ):
- Lãnh, chỉ đạo, kiểm tra mọi hoạt động của Đảng bộ xã giữa 2 kỳ họp BCH.
- Chuẩn bị và triệu tập các kỳ họp BCH.
- Trực tiếp xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoặc quyết định, phê duyệt các chủ trương, mục tiêu kế hoạch, chương trình đề án, dự án kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.
- Trong thẩm quyền của mình ban hành những quy định, quy chế chi tiết trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên phạm vi toàn xã.
- Quyết định những việc về tổ chức và cán bộ theo phân cấp.
* Tổ chức bộ máy Đảng uỷ xã Việt Hùng:
1/ Đồng chí : Nguyễn Hữu Y – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã: Điện thoại : 043.883.5650
2/ Đồng chí Đặng Minh Phái - Phó bí thư thường trực: Điện thoại: 043.883.5650
III. Nhiệm vụ công tác của UBND xã Việt Hùng
- UBND xã thảo luận và quyết định tập thể những nội dung trước khi trình UBND cấp Huyện, cấp uỷ và HĐND xã.
+ Quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - An ninh - Quốc phòng, thu chi ngân sách xã hàng năm.
+ Chương trình công tác của UBND xã từng quý, từng năm và phân công chỉ đạo thực hiện.
+ Báo cáo thực hiện kế hoạch về KT - XH, an ninh - quốc phòng - thu chi ngân sách, những đề án công tác cần thiết trình tại các kỳ họp của cấp uỷ - HĐND xã.
+ Tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý đối với hệ thống chính quyền từ xã đến các thôn, các đơn vị sự nghiệp do xã trực tiếp quản lý.
+ Xem xét, kết luận những vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền hoặc kết luận của ngành nội chính.
- Hàng tháng, quý, năm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, quyết định nhiệm vụ tiếp theo.
* Kiểm tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo:
- Các thành viên UBND xã có trách nhiệm kiểm tra các ngành, ban, thôn, xóm của xã trong việc thực hiện các quyết định UBND xã, nghị quyết HĐND thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo pháp lệnh của nhà nước.
- Ngành nội chính trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn việc tiến hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan nhà nước thuộc xã.
- UBND xã có trách nhiệm báo cáo định kỳ và lập kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã về kinh tế - xã hội tại địa phương, các quyết định, chế độ chủ trương của nhà nước cấp trên. UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình KT - XH - an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.
- UBND xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể quần chúng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước và của xã. Định kỳ làm việc, trao đổi và phối hợp công tác giữ chính quyền với các đoàn thể nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã Việt Hùng giàu mạnh.
Điện thoại : 043.963.1282
IV. Hành chính công:
Nội quy tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đúng các quy định và đúng danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã.
1/ Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả HSHC: Nguyễn Hữu Sáng
Điện thoại: 043.963.1282
2/ Cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả HSHC: Nguyễn Đức LưuĐiện thoại: 042.963.1280

Tải về tài liệu tham khảo: Phan cong cong tac.doc
 
Bên trên