Gió đi hoang ( 1 )

[ Cậu Bé Mắt Buồn ]

o0o[ Mắt Ướt ]o0o
..............Xin lỗi .........bài viết đã bị xóa............
 
Bên trên