Giao Diện OMNIA HD Tiếng Việt Trên Nokia 5233 v21.1.004

kangnam

Thanh Niên Xã
Thay đổi như sau

- hiệu ứng mặc định mở
- hiệu ứng SpinSlide
- 9HS - mặc định Omnia HD
- báo ứng dụng chay mario
- tắt một số ứng dụng chạy chung với máy
- tăng tốc ứng dụng
- trả lại RAM không dùng camera
- lưu 999sms send
- lưu cache bên E
- quản lý File Manager của máy đọc tất cả thư mục hệ thống
- xoay màn hình mặc định tắt
- âm lịch mở sẳn
- stop sms nokia
- đưa 1 số icon ẩn ra ngoài
- cho phép gửi sis sisx jar
- khôi phục tải file
- khởi động máy Orange
- tắt máy Orange
- filebrowser
- btswitch
- RomPatche
- mykeylock
- Batch_Uninstall_v2.0
- Menu Xtreme
- V-MENU
- X-plore (khi chạy lần đầu thoát ra vào lại sẻ bình thường)
Phiên bản sửa lổi sóng và pin lần 3, đã khắc phục lổi quản lý ứng dụng

PHIEN BAN OMNIA sửa lổi thêm pin và sóng lần 3 RM-625_21.1.004_prd.rofs2.rar
để vào trình duyệt mà không bị văng ra thực hiện như sao

vào web chọn cài đặt chọn trang chọn nạp nội dung chọn (hình ảnh kô flash)


sửa lổi lần 4 để có thể dùng được I-Phone và các style hs khác

sau khi tải 2 file trên về,(ai đã từng tải file ở trên về rồi không cần tải lại) chỉ tải tiếp cái file dưới này về chép đề vào rồi Flash lại điện thoại là ok
tải về tại đâyPhiên bản sửa lần 4 dùng được giao diện iphone -RM-625_21.1.004_C02_prd.rofs3.rar


khi flash xong vui lòng chép file samsungtoolbar.mif ở ổ Z vào C\resource\apps\
 
Bên trên