Giáng Sing Ngọt (Ngào Khổng Tú Quỳnh - Nhóm Radio - OnlyC - Rapper LTB)

Trjker

I'm Nigga =))
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZIB6W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
 
Bên trên