[Tut] Giải quyết lỗi 500 Internal server error

admin

Thanh Niên Xóm
Khi dùng Joomla, rất nhiều lần chúng ta cài thêm com hay bot và khi đã publish sử dụng rồi thì bị báo lỗi 500 Internal server error. Lỗi này được biết đến do permission của file hay folder không phù hợp. Rất nhiều hosting provider không cho phép set các folder hay file với mức CHMOD=777. Do đó, một trong những cách sửa lỗi là sửa lại 755.

Ví dụ:
- Có rất nhiều anh em, khi sử dụng editor FCK, không thể nào upload ảnh lên được, toàn bị báo lỗi 500. Cách sửa: vào yoursite/mambots/editors/fckeditor.php set CHMOD cho file này là 755.
- Có một số bot media (mgmediabot) khi chạy trên localhost thì OK, mà đưa lên host server bị báo lỗi 500. Cách sửa: vào set CHMOD=755 cho 2 file mgmediabot.php và mgmediabot.xml tại folder yoursite/mambots/content
- Đối với một số bot khác, ngoài CHMOD cho các file chính của nó, chúng ta cần CHMOD 755 cho cả folder của bot (vào trong folder và set tất cả file là 755 luôn, vì có thể change folder nhưng file bên trong chưa được change)


Lỗi 500: Được hiểu là khi một tác vụ vượt quá quyền cho phép trên máy chủ thì sẻ bị máy chủ chặn lại và đưa ra thông báo.

Bạn đã làm gì với hosting của mình?

Có thể bạn xử dụng một số script vượt quá quyền hạn. Shell, Bindport script,*.ht* với nội dung vượt quá khả năng cho phép.
Ví dụ:
- server deny hàm phpinfo(); => Nếu trong code của bạn có hàm phpinfo(); => thông báo lỗi
- server không cho phép sử dụng php_flag trong *.ht* mà trong file *.ht* của bạn vẫn có lệnh php_flag => thông báo lỗi

Có thể không phải tác nhân do bạn mà do máy chủ hoặc người quản lý hostting của bạn.
Ví dụ: Máy chủ chỉ cho phép phân quyền thư mục là 701. Nhưng thư mục user của bạn lại là 777 => Lỗi

Và một chú ý nho nhỏ dùm cho là Lỗi 500 không chỉ có thế mà còn nhiều trường hợp nữa, vì là linux apache nên nó không thông báo cụ thể. Lỗi 500 còn có thêm 500.1, 500.2 , 500.xx

Hy vọng bài viết này có thể giúp đỡ bạn. Mình cũng đã gặp lỗi này, cũng khá đau đầu với nó.

Sau khi bạn làm như trên mà ko được, thì hãy P!m host. vì có thể host bạn bị lỗi. Mình cũng đã gặp trường hợp này.

Bài viết tham khảo của: hackerphd , và ttinhha
 
Bên trên