Giải mã, unlock tất cả các máy Nokia lấy ngay.

8xmobile

Thanh Niên Xóm
Rap3Gv3 phones:
3109c (RM-274)
3110c (RM-237)
3250 (RM-38)
3500c (RM-272)
3500cb (RM-273)
5200 (RM-174)
5200b (RM-181)
5300 (RM-146)
5300b (RM-147)
5500 (RM-86)
6085 (RM-198)
6086 (RM-188)
6086b (RM-260)
6125 (RM-178)
6126/6133 (RM-126)
6131 (RM-115)
6131 NFC (RM-216)
6136 (RM-199)
6151 (RM-200)
6233 (RM-145)
6234 (RM-123)
6280 (RM-78)
6300 (RM-217)
6300b (RM-222)
7370 (RM-70)
7373 (RM-209)
7390 (RM-140)
8600 (RM-164)
E50 (RM-170)
E50 (RM-171)
E50 (RM-172)
E61 (RM-89)
E61i (RM-227)
E62 (RM-88)
E65 (RM-208)
N73-1 (RM-133)
N73-5 (RM-132)
N75 (RM-128)
N77 (RM-194)
N80-1 (RM-92)
N80-3 (RM-91)
N92 (RM-100)


RAP3GV2 :
6630 (RM-1)
6680 (RM-36)
6681 (RM-57)
6682 (RM-58)
N70 (RM-84)
N70-5 (RM-99)
N71 (RM-67)
N90 (RM-42)
N91-1 (RM-43)
N91-8GB (RM-43)
N91-5 (RM-158)
N93 (RM-55)

RAPIDO supported:
N95 (RM-159)
N95 (RM-245)
N95 (RM-160)
E90 (RA-6)

và các model khác nữa ,unlock dùng tất cả các mạng và lấy ngay nhé.
 

administrator

Administrator
Staff member
Ví dụ như thế này, Con Sumo Sim của viettel chỉ cho dùng sim sumo thôi, nhưng bác 8xmobile có thể bẻ khóa nó, để nó dùng được các sim khác của vinaphone hay mobile, hay các sim gói cước khác của viettel.
 
Bên trên