giải mã mật thư

mận_xanh.muối

Thanh Niên Xóm
Bức thư do Hoàng đế Ceasar viết cho Nữ hoàng Cleopatra sau khi ông đi viếng thăm Ai Cập. Vì khi đến đây Caesar nhận thấy người Ai Cập thường sử dụng hình vẽ thay cho ký tự khi viết nên khi trở về Roma, Ceasar quyết định sẽ viết một bức thư có sử dụng ký hiệu để thể hiện thiện chí của mình.
Các mem thân yêu hãy giải mã mật thư đi nào 

thu hà

sunflower
bao h có ng nói vs mềnh câu này nhỉ ?" Then I found you one day and said; "You will be my forever friend"; you made me so happy, you bright end up my life; we got along so well and had lots of fun in our own stride..."
 

bsbdonganh

Manager TTDA
Khó quá đi giờ thì nộp bài xem ý kiến nào :(:

Once upon a time, I was lonely; looking for somebody; who would be like me in everyway; so that we two had something in common to do and say. Then I found you one day and said; “You will be my forever friend”; you made me so happy, you bright end up my life; we got along so well and had lots of fun in our own stride… Now I just cannot imagine what I would have done without you; for you are so wonderful, funny and sweet. You are my dream-come-true; so, dear friend, say, you will always be there, to share in my good and bad times and to tell me “You care”
 
Bên trên