Giải Đố Đi Các T/Y ;))

†™Ñam—Sói™†

Thanh Niên Xóm
Có Một Người Dẫn Theo Một Con Dê Một Giỏ Rau Một Con Sói Qua Sông Qua Sông Trên Thuyền Ngoài Người Đó Ra Chỉ Chở Thêm Được Một Thứ Qua Sông.Nhưng Nếu Không Có Người Để Dê Và Rau Dê Sẽ Ăn Rau. Nếu Để Sói Và Dê Sói Sẽ Ăn Thịt Dê.Câu Hỏi Là Làm Thế Nào Để Đưa Hết Những Thứ Này Qua Sông An Toàn?;8;8;8
 

Orange

Thanh Niên Xóm
Lần đầu trở con dê qua bờ bên kia để con sói và giỏ rau ở lại bờ bên này
Quay lại đón con sói nhưng đến bờ bên kia lại trở con dê ngược lại bờ bên này (để đấy con sói nó thịt mất)
Qua bờ bên này lại đuổi con dê xuống và trở giỏ rau sang bờ bên kia
Cuối cùng quay lại bờ bên này trở lốt con dê
Vậy là con dê phải bị trở đi trở lại 3 lần. Hy vọng nó không bị say sóng :P
 

†™Ñam—Sói™†

Thanh Niên Xóm
Lần đầu trở con dê qua bờ bên kia để con sói và giỏ rau ở lại bờ bên này
Quay lại đón con sói nhưng đến bờ bên kia lại trở con dê ngược lại bờ bên này (để đấy con sói nó thịt mất)
Qua bờ bên này lại đuổi con dê xuống và trở giỏ rau sang bờ bên kia
Cuối cùng quay lại bờ bên này trở lốt con dê
Vậy là con dê phải bị trở đi trở lại 3 lần. Hy vọng nó không bị say sóng :P
Cũng Được Đấy Chứ ;)) 14 Ra Nhận Qùa Đèn Ông Sao Nhá Bạn
 
Bên trên