Gameonline là bất diệt =))

HaJin♥Namlun

...s2...Tåñ¥
[video=youtube;sNR68eL_yco]http://www.youtube.com/watch?v=sNR68eL_yco&feature=player_embedded[/video]:22124305-2-XNJ::22124305-2-XNJ:
 

† Xì_Trüm †

NhI đỒnG nGoAn NgOãn.....
Hài vãi chưởng.... Thanks... :nguongmo::nguongmo::nguongmo::nguongmo:
 
Bên trên