Game cho Kg-195 của LG

iLoVeU

Moderator
Đây là máy được dùng khá phổ biến của LG, mình có 1 con do đó mà rất hay tìm thông tin về nó, tiện đây chia sẻ cho mọi người.
Name: Just Impact
Category: Action
Size: 121 KB

DownloadName: Necomanch
Category: Action
Size: 165 KB
Download


Name: Action Basket
Category: Action
Size: 172 KB
Download


Name: Dolphin Maya
Category: Action
Size: 140 KB

http://download.mobileheart.com/datafiles/games/MobileHeart.com-Dolphin-Maya-1090-1225.zip


Tham khảo thêm 100 Game khác cho dòng KG tại đây nhé:
http://www.mobileheart.com/set-downloads/set_cat_games.asp?catname=Action&catid=36&SID=31&setname_link=LG-KG195&setid=1338&SETNAME_ALT=LG KG195&SETDOWN_PNAME=1338-LG-KG195-Games.aspx
 
Bên trên