Game cho Kg-195 của LG

iLoVeU

Moderator
Đây là máy được dùng khá phổ biến của LG, mình có 1 con do đó mà rất hay tìm thông tin về nó, tiện đây chia sẻ cho mọi người.
lg-KG195.jpg


MobileHeart.com-Just-Impact-1091-2639.jpg


Name: Just Impact
Category: Action
Size: 121 KB

Download


MobileHeart.com-Necomanch-1092-4053.jpg

Name: Necomanch
Category: Action
Size: 165 KB
Download

MobileHeart.com-Action-Basket-1089-5366.jpg

Name: Action Basket
Category: Action
Size: 172 KB
Download

MobileHeart.com-Dolphin-Maya-1090-1225.jpg

Name: Dolphin Maya
Category: Action
Size: 140 KB

http://download.mobileheart.com/datafiles/games/MobileHeart.com-Dolphin-Maya-1090-1225.zip


Tham khảo thêm 100 Game khác cho dòng KG tại đây nhé:
http://www.mobileheart.com/set-down... KG195&SETDOWN_PNAME=1338-LG-KG195-Games.aspx
 
Bên trên