[Funny] Chim Và Cảm Xúc - Small Ft. Lil One

♥-K'R

OFFLINE Forever
[AUDIO]http://streaming.sannhac.com/mp3_file/1020000/1010258/m7243_1273595359.mp3[/AUDIO]


Mel : Ưng hoàng sơn
Nghe Véo Von Trong Vòng Cây
Họa Mi Với Chim Ca
2 Chú Chim
Cao Giọng Hót
Hót Líu Lo Vang Lừng
Vui Rất Vui Bay Thật Xa
Chim Oanh Tới Hót Theo
Ly í I lý ì I thật là hay hay hay

Rap Đinh tiến trung :
Nếu mày còn hót, bố mày đấm cho phù mỏ
Mày thik ăn đạn , hay bây h thik ăn cùi trỏ
Hót thì luyên thuyên , giống như là mày đang phê cỏ
Thik cơn lại tao , thì ok giờ tao bắn bỏ

Mel : Ưng Hoàng Sơn
Ba Thương Con Vì Con Giống Mẹ
Mẹ Thương Con Vì Con Giống Ba
Cả Nhà Ta Cùng Thương Yêu Nhau
Xa Là Nhớ
Gần Nhau Là Cười

Rap : Đinh Tiến Trung
Ba thì phải thương con , cũng như là yêu mẹ
Mẹ thì cũng thương con, cũng như là yêu ba
Cả nhà ta ý , là phải thương nhau
Vì khi con lên 5 thì
(thì đuổi )
 
Bên trên