Full music video "Oh My Goddess" - Seohyun & TRAX đã được phát hành

HaJin♥Namlun

...s2...Tåñ¥
[video=youtube;RXk9Th9gsjM]http://www.youtube.com/watch?v=RXk9Th9gsjM&feature=player_embedded[/video]
 
Bên trên