Freehosting Vn cùng DIGISTAR

administrator

Administrator
Chào các bạn, để đáp ứng nhu cầu hosting của các bạn sinh viên , học sinh cần nguyên cứu học tập...BQT sẽ xét duyệt và cấp hosting cho các bạn khi đáp ưng được các yêu cầu sau đây :

1> Đăng ký tài khoản tại digistar.vn (thông tin phải đầy đủ và chính xác) https://www.digistar.vn/manage/register.php

2> Gởi scan CMND (gởi ticket) https://www.digistar.vn/manage/submitticket.php
Gửi bộ phận kỹ thuật

3> Viết đơn tại congdongit.orgKính gửi : Ban Quản Trị congdongit.org

- Tên của bạn:
- Địa chỉsố nhà - tên đường - quận, huyện - tỉnh , thành phố)
- Số ĐT:
- Email liên lạc:
- Domain là :
- Nội dung website mà bạn muốn xây dựng : (website được cấp host không dùng vào mục đích thương mại ,nếu phát hiện ra trường hợp nào vi phạm BQT sẽ del host mà không cần báo trước)
Và cam kết thông tin khai báo hoàn toàn chính xác, không vi phạm các qui định của free hosting : Quy Định Sử Dụng4> Trỏ domain về Name Server
free1.digistardns.com
free2.digistardns.com


DEMO: caotu.org
 
Bên trên