Festival wW tụ họp k đôg đủ :(

L-CiCi

♂÷←↕•…G¡l Pµr Iƒ…•↕→÷♂
hnai wW lên festival xem mấy trườg kắm trại mừk đi đc có 4 mem :(. Trưởg lão "mụ lụ khụ" hỏg đi bé Lolly kũg mai dah ẩn tík thàh ra kòn mỗi 4mem ság sủa nhứt nhóm đi thay mặt đến tham dự b? lễ này
1: L-CiCi
2: N-Kandy
3: Y-wW
4: T-Oishi (khi đi em í mag theo C 0f e í ;)))
hum nay đi xem chủ yếu là xem tít mục văn nghệ fastion 0f THCS Vân Nội thoy hehe
Thứ nhứt: L-CiCi học VN :22124305-2-533D0::22124305-2-533D0::22124305-2-533D0:
Thứ hai: A 0f L-CiCi là nhân vật chíg trog b? văn ngệ nì (là thèg ku cao cao trog 3đôi dạ hội đứg giữa í đẹp trai hum :22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219::22124305-2-1044219:
Thứ ba: hè hè kái này chưa ngĩ ra bio ngĩ ra thì nói típ!!
dạ em xin hết!!! (ngắn gọn hàm xúc súc tík:x~)

The End.....
 
hahahah mấy bà kia đang phải ôn thi hahahahah ai bảo tụi chơi bời lắm lên giờ nước đên chân bát đầu nhảy:22124305-2-413N8:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
h0h0
hUm ấy
suýt nỮa thỲ đi đc
nhƯng mÀ lẠi ko đi đc
thẾ mỚi đAu sờ cAu chỨ lỵ
eo ơi mẤy hÔm ko gẶp mẤy nhok
nhỚ quÁ nhỚ quÁ
ko đc đi quẬy
buỒn buỒn

:22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48::22124305-2-61M48:
 

L-CiCi

♂÷←↕•…G¡l Pµr Iƒ…•↕→÷♂
;)) buồn lắm k buồn thì giải quyết vấn đề ji` đôu hoho :22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::22124305-2-4K229::))
 
Bên trên