[Fanmade] Trần Trung Đức - Làm Ơn

-♥- Super Chíp -♥-

-♥- †rÁi †im †an -/ ỡ -♥-
[video=youtube;WyiQ2THxJBc]http://www.youtube.com/watch?v=WyiQ2THxJBc[/video]

:22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W::22124305-2-Q12W:
 
Bên trên