ESET Smart Security 4.0.467

Mr.King

Nhìn Cái Giề
ESET Smart Security 4.0.467


ESET Smart Security là một giải pháp bảo mật thống nhất đầy đủ: bao gồm antivirus, anti-spyware, firewall cá nhân và antispam. Trong khi các giải pháp cạnh tranh có mục đích tương tự, ESET đã phát triển một đường đi thống nhất mà có thể thực sự cung cấp đầy đủ một điểm dành cho những giải pháp bảo mật. Ưu điểm của đường đi này là sự bảo vệ cá nhân, có thể giao tiếp với nhau liền mạch, để tạo synergy vô song để nâng cao sự bảo vệ một cách hiệu quả và ấn tượng.

20eset400.jpg

đây là link.ok
::tungtang:

http://download.softpedia.com/dl/2bae6a0a7b9529cb23c06b8ebba79436/4b13c7b5/100071009/software/security/ess_nt32_enu.msi

nếu hok dowload đc thỳ link nữa nè::tungtang:http://download.eset.com/download/win/ess/ess_nt32_enu.msi
 
Bên trên