Đưa flash vào vbb, website, những hiệu ứng flash đẹp

iLoVeU

Moderator
Có lẽ mọi người biết hết rùi nhưng xin post thêm bài này để mọi người thêm hiệu ứng flash vào trong forum mình dễ dàng .

Trước tiên thêm file flash.js vào trong forum

chèn vào headinclude

Mã:
<script language="javascript" src="clientscript/flash.js"></script>


Đoạn này là chèn vào header


Mã:
<center>
	<div style="position: relative;">
		<div style="position: absolute; top:0px; left:0px; font: 20px Arial; z-index:2">
		<script>flash('flash/BuomTrang.swf','1000','250','','transparent','');</script>
		</div>
	</div>
</center>


thay đổi tuỳ chọn các thông số nhé

top , left
flash('flash/BuomTrang.swf','1000','250','','transparent',''); => width=1000 và hight=250

file flash.js copy vào thư mục clientscript
fodeu flash -> trong này có rất nhiều hiệu ứng flash đẹp bạn copy vào ngang hàng với file index.php để dễ sài


Sưu tầm.

[DOWN]http://www.mediafire.com/?dltwz4nzmf0[/DOWN]

Pass: tuoitredonganh.net
 
Bên trên