Download Phim vườn Sao Băng của Hàn Quốc(Boys over Flowers)

administrator

Administrator
Liunk media file
Tập 1

P1: http://www.mediafire.com/?mizyyqmy3r4
P2: http://www.mediafire.com/?y2ymtmj2jz4
P3: http://www.mediafire.com/?nwzj12wmldx
P4: http://www.mediafire.com/?wyrygylmtd2
P5: http://www.mediafire.com/?kzxfbhzvkiy
P6: http://www.mediafire.com/?y1z22i4zhco

Tập 2

P1: http://www.mediafire.com/?kcgzoyqwjnj
P2: http://www.mediafire.com/?imiontygioz
P3: http://www.mediafire.com/?kv52zjyfyji
P4: http://www.mediafire.com/?ljtktjhytev
P5: http://www.mediafire.com/?mndtnjnw3bj
P6: http://www.mediafire.com/?yvw2wukdxtz

Tập 3

P1: http://www.mediafire.com/?mmojnyjjzdt
P2: http://www.mediafire.com/?jzntmneg0mz
P3: http://www.mediafire.com/?ydkyfjndddg
P4: http://www.mediafire.com/?nejmifz5nm1
P5: http://www.mediafire.com/?dzxdzmzvmmz
P6: http://www.mediafire.com/?2djzztigz3z

Tập 4

P1: http://www.mediafire.com/?y1mvciohki0
P2: http://www.mediafire.com/?wioyj2imdie
P3: http://www.mediafire.com/?mnwjydddmez
P4: http://www.mediafire.com/?ygyt4vjn2kq
P5: http://www.mediafire.com/?y1jmnmizz21
P6: http://www.mediafire.com/?qzjhmjilmnl

Or Tập 4

P1: http://www.mediafire.com/?nntnozmey3i
P2: http://www.mediafire.com/?ybuejt4nidv
P3: http://www.mediafire.com/?mybinw23mym
P4: http://www.mediafire.com/?3ekyihrmgy2
P5: http://www.mediafire.com/?gnmz0dyjwyg
P6: http://www.mediafire.com/?modynnzwmmw

Tập 5:

Part 1: http://www.mediafire.com/?oiydtiiw1oq
Part 2: http://www.mediafire.com/?wvzxutzmdjz (HAY http://sharebee.com/2ef2c977)
Part 3: http://www.mediafire.com/?mzm1ygcyamu
Part 4: http://www.mediafire.com/?4yekzzjcmtu
Part 5: http://www.mediafire.com/?tdwmwmezazy
Part 6: http://www.mediafire.com/?m3yzthommnn

Tập 6

Part 1: http://www.mediafire.com/?xzt4jhxymmn
Part 2: http://www.mediafire.com/?ynzgljyymzz
Part 3: http://www.mediafire.com/?gm2imwgmntm
Part 4: http://www.mediafire.com/?nqdn41zwjqz
Part 5: http://www.mediafire.com/?2wgdmj1rmdg

Tập 7

Part 1: http://www.mediafire.com/?ygjfufuaw2y
Part 2: http://www.mediafire.com/?iztjhwzkhyz
Part 3: http://www.mediafire.com/?rcmnm54nywx
Part 4: http://www.mediafire.com/?maj1zztwzyv
Part 5: http://www.mediafire.com/?zgamnn22wvw
Part 6: http://www.mediafire.com/?ne5ny4jm15n

Tập 8

Part 1: http://www.mediafire.com/?mzhg2yezamt
Part 2: http://www.mediafire.com/?5njejwizl1n
Part 3: http://www.mediafire.com/?l0d2tmcqkhd
Part 4: http://www.mediafire.com/?iwmnngymymz
Part 5: http://www.mediafire.com/?oygjzkenzgu
Part 6: http://www.mediafire.com/?5moynnmnilz


Tập 9

Part 1: http://www.mediafire.com/?m2uezymildm
Part 2: http://www.mediafire.com/?tzvxklh1zmz
Part 3: http://www.mediafire.com/?tjzy4ozjw00
Part 4: http://www.mediafire.com/?tufnwqeoz0m
Part 5: http://www.mediafire.com/?r1kl25nz5jn
Part 6: http://www.mediafire.com/?zizzdknjnjn

Tập 10

Part 1: http://www.mediafire.com/?nthzzwnd2z2
Part 2: http://www.mediafire.com/?dzmm2hy3ytw
Part 3: http://www.mediafire.com/?mwrjmnekmtz
Part 4: http://www.mediafire.com/?zxzdyqtm2zl
Part 5: http://www.mediafire.com/?wqn0zw11uem
Part 6: http://www.mediafire.com/?2tkjghmtmzz

Tập 11

Part 1: http://www.mediafire.com/?mdz3q13nmxy
Part 2: http://www.mediafire.com/?qzjzzzdgjwa
Part 3: http://www.mediafire.com/?imjqybeydnq
Part 4: http://www.mediafire.com/?nnfmqnzgmye
Part 5: http://www.mediafire.com/?4wqvj2xntly

Tập 12

Part 1: http://www.mediafire.com/?hymzmznz0wo
Part 2: http://www.mediafire.com/?tdfznm1jtzm
Part 3: http://www.mediafire.com/?jghzzm2jydw
Part 4: http://www.mediafire.com/?modzmm1tk2l
Part 5: http://www.mediafire.com/?ycdiyzfmfem

Tập 13

Part1 : http://www.mediafire.com/?32ec4mmeo4z
Part2 : http://www.mediafire.com/?yz2gwmqmmlh
Part3 : http://www.mediafire.com/?y0wjrjunozr
Part4 : http://www.mediafire.com/?lz2jymgmm12
Part5 : http://www.mediafire.com/?gwzy5tldqnj
Part6 : http://www.mediafire.com/?dieyn0mxzz2
Part7 : http://www.mediafire.com/?gmznunznunh

Tập 14

p1: http://www.mediafire.com/?thmzzjyfym4
p2: http://www.mediafire.com/?tlm00vlm2tk
p3: http://www.mediafire.com/?nndzdzznrz1
p4: http://www.mediafire.com/?wczakmxymzt
p5: http://www.mediafire.com/?o12wxjoyzuw


Tập 15

http://www.mediafire.com/download.php?t1bd10mnabv
http://www.mediafire.com/download.php?cnc2odxzedx
http://www.mediafire.com/download.php?oitlxytsw1x
http://www.mediafire.com/download.php?mgbbngcmdbs
http://www.mediafire.com/download.php?lsdicjnhhw2


Tập 15
http://www.mediafire.com/?5mfvr0omidc
http://www.mediafire.com/?tczwtymwwkm
http://www.mediafire.com/?ztnwt4ynx30
http://www.mediafire.com/?4o02aznlnom
http://www.mediafire.com/?zzywjg2kum2
http://www.mediafire.com/?0nemdmf2fuw

Tập 16

Part 1 : http://www.mediafire.com/?wkyjjzdmhzj
Part 2 : http://www.mediafire.com/?t2augjodqmc
Part 3 : http://www.mediafire.com/?muzqwydqz0z
Part 4 : http://www.mediafire.com/?ckjw2exya4e
Part 5 : http://www.mediafire.com/?wwdwzm2wegm


Tập 17 :

Part 1 : http://www.mediafire.com/?m0kjmgrzz0e
Part 2 : http://www.mediafire.com/?ymhhjjxmt1n
Part 3 : http://www.mediafire.com/?kmyiyzy5ojt
Part 4 : http://www.mediafire.com/?ywzjnfnkzz2 (or http://www.mediafire.com/?zqjnnytim3y)
Part 5 : http://www.mediafire.com/?i2zmoddddni

Tập 18

Part 1 : http://www.mediafire.com/?tzzvoyhmzty
Part 2 : http://www.mediafire.com/?kmyzy1jljfi
Part 3 : http://www.mediafire.com/?2mznz2xmzzj
Part 4 : http://www.mediafire.com/?zgmyzmcmznm
Part 5 : http://www.mediafire.com/?zqh3mrmltyo

Tập 19
Part 1 : http://www.mediafire.com/?zdknugznky3
Part 2 : http://www.mediafire.com/?z21nzigkmqd
Part 3 : http://www.mediafire.com/?zjmj40yyzgh
Part 4 : http://www.mediafire.com/?jyqznanngxw
Part 5 : http://www.mediafire.com/?mg32ejg2hyz

Tập 20

Part 1 : http://www.mediafire.com/?uzgmykn4zvt
Part 2 : http://www.mediafire.com/?1yigynewze0
Part 3 : http://www.mediafire.com/?bjbydjezwzf
Part 4 : http://www.mediafire.com/?iomtwmmymim
Part 5 : http://www.mediafire.com/?mzmlin5jmyu

Tập 21

Part 1 : http://www.mediafire.com/?fwoyimmyddt
Part 2 : http://www.mediafire.com/?ndbyzjmzizn
Part 3 : http://www.mediafire.com/?njzoknjuqzi
Part 4 : http://www.mediafire.com/?ymnemyynjuy
Part 5 : http://www.mediafire.com/?zmw2n0wy50t

Link MegauUpload

Tập 1:

http://www.megaupload.com/?d=QZLIX3AI

Tập 2:

http://www.megaupload.com/?d=2WO8MJ8G

Or Tập 2:

http://www.megaupload.com/?d=1S144LYG

Tập 3:

http://www.megaupload.com/?d=QGKSJWZM

Tập 4:

http://www.megaupload.com/?d=D7NDES96

Tập 5:

http://www.megaupload.com/?d=3QW913PY

Tập 6:

http://www.megaupload.com/?d=XSD9S23D

Tập 7:

http://www.megaupload.com/?d=ML2EJQJC

Tập 8 (Đã fix lỗi)

http://www.megaupload.com/?d=GK5OLUW6

Tập 9

http://www.megaupload.com/?d=R6LUL4E0

Tập 10

http://www.megaupload.com/?d=F9KE4XYA

Tập 11:

http://www.megaupload.com/?d=E29PM2RE

Tập 12

http://www.megaupload.com/?d=BQGBS887

Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=06QXBMNR

Tập 14

http://www.megaupload.com/?d=RJXJN37B

Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=RIUAIU76

Tập 16

http://www.megaupload.com/?d=T13M9Z17

Or Tập 16

http://www.megaupload.com/?d=6QBCOMOJ


Đây là link tìm trên mạng, Download ở Clip hay đấy, nhưng mà toàn Download được 99,99% thì disconect, 2 tập rồi, tức quá đi kiếm link khác:heokhoc:.
May quá tìm ra rồi :heomo:, đang download cho chị gái.:eek:nion-head38:
 

administrator

Administrator
Okey P!m chú rùi, dow đi rùi cóp hộ cái nha :thoimien:
Nhớ đấy :thoimien:
 
Bên trên