Đông Anh tôn vinh các điển hình thực hiện Cuộc vân động "Học tập và làm theo ...

iLoVeU

Moderator
Đông Anh tôn vinh các điển hình thực hiện Cuộc vân động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
m2.JPG

Ngày 29 tháng 10 năm 2009, tại Nhà văn hóa huyện Đông Anh đã diễn ra buổi tọa đàm - tôn vinh các tấm gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo của ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy, HĐND, UBND, Trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện Đông Anh và các gương điển hình trong thực hiện cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, đã tạo được những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh. Đây là dịp để tôn vinh, khen thưởng các cá nhân và tập thể là những tấm gương tiêu biểu của cuộc vận động, đồng thời là nơi gặp gỡ, học tập và trao đổi kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động.

m1.JPG

Ảnh (Đ.Q.Phục)​

Trong năm 2009, Huyện ủy Đông Anh tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc tổ chức trên 40 lớp học chuyên đề “ Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Xây dựng cuốn sách và cuốn phim tư liệu “Bác Hồ với Đông Anh”; tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác; đăng ký việc “làm theo” cụ thể trong các buổi sinh hoạt chi bộ đối với từng dảng viên, cán bộ, công chức. Với những thành tích đã đạt được và phương hướng triển khai tiếp theo hứa hẹn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ tiếp tục thấm sâu vào đời sống của từng đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân Đông Anh.
 
Bên trên