Đông Anh tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo

admin

Thanh Niên Xóm
Đông Anh tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng và sơ kết công tác Tư tưởng - Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Sáng nay, 28/7/2010, lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, sơ kết công tác Tư tưởng - Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2010, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 do Ban Tuyên giáo Huyện Uỷ tổ chức đã được khai mạc. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khả Hùng - TUV, Bí thư HU.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành Uỷ, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan Thành uỷ, UBND Thành Phố, UBND Huyện Đông Anh và UBND các Xã, Thị trấn trực thuộc.

D/c Nguyen van Quang

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư thường trực Huyện Uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010 của ngành Tuyên giáo do đồng chí Đỗ Ngọc Bích, Phó Trưởng ban Tuyên Giáo trình bày đã đánh giá khái quát những thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2010 tác động đến công tác tuyên giáo; một số kết quả nổi bật và hạn chế yếu kém của công tác tuyên giáo.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010 như sau:

1. Tham mưu cho Ban chỉ đạo Huyện tổ chức chỉ đạo và đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng thực hiện cuộc vận động trong năm 2010.

2. Chỉ đạo quán triệt nghị quyết TW, Thành phố, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXVII, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội....

3. Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ KT-XH của Huyện trọng tâm là phát triển kinh tế, giáo dục pháp luận, GPMB.

4. Triển khai có hiệu quả, có chất lượng các kết luận, thông báo, chỉ thị, nghị quyết của TW, Thành Phố về lĩnh vực khoa giáo - văn hoá....

5. Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ cơ sở, lịch sử ngành theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

6. Tiếp tục nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Huyện.

Trong phát biểu chỉ đạo hội nghị Đ/c Nguyễn Khả Hùng - Bí thư Huyện ủy đã đề nghị các đại biểu dự Hội nghị, với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm trong thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng thời làm rõ những yếu điểm, thiếu sót, phân tích kỹ những nguyên nhân, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, đặc biệt là công tác dự báo cũng như các giải pháp thực hiện nhằm tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục, tính chiến đấu, tính hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế- xã hội của Huyện năm 2010.

PV:nguyenvudonganh
 
Bên trên