Đông Anh kiên quyết xoá bỏ điểm quảng cáo rao vặt

iLoVeU

Moderator
Ngày 27/01/2010, sau 2 đợt phát động, triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả theo Kế hoạch số 167/KH – UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành Phố về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

duong%20Cao%20Lo1.JPG

Đường Cao Lỗ - Diện mạo mới​


Ngày 15/12/2009 UBND Huyện Đông Anh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH – UBND về việc quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt, tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo, họp chợ, hàng quán vi phạm lang an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Huyện Đông Anh. Hầu hết các đơn vị đã vào cuộc nghiêm túc, có trách nhiệm và có phương pháp làm hay, đảm bảo mỹ quan như: Vân Nội, Mai Lâm, Đông Hội…và yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc triển khai, tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, triệt để có hiệu quả, coi đây là một nội dung quan trọng, phải thực hiện trong thời gian dài. Song bên cạnh đố, vẫn còn một số đơn vị chưa có nhận thức, thái độ rõ ràng hoặc đã triển khai nhưng chưa triệt để, chưa hiệu quả, không đảm bảo mỹ quan như Xuân Nộn, Thị trấn, Uy Nỗ.

Qua thống kê sơ bộ, toàn Huyện có khoảng 35.000/50.000 điểm quảng cáo rao vặt đã được xoá bỏ, chủ yếu ở các trục đường chính, đường Quốc lộ 3, đường cao tốc, các đường liên thôn, liên xã. Các xã, thị trấn đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện cùng với các ban, ngành, đoàn thể của thôn và xã tổ chức ra quân đồng bộ, bước đầu đạt hiệu quả cao trong việc xoá bỏ quảng cáo rao vặt song một số đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến nội dung này, chưa có biện pháp phù hợp, chưa đảm bảo mỹ quan. Các ban, ngành của Huyện đã phối hợp với Thị trấn và Uy Nỗ triển khai việc xây dựng tuyến đường điểm về thực hiện nếp sống văn minh đô thị (tuyến đường Cao Lỗ và đoạn đường Quốc lộ 3 từ Cầu Đôi đến UBND Thị trấn) đã bước đầu tuyên truyền, vận động và ký cam kết đối với các hộ có biển hiệu, biển quảng cáo sai phạm tự giác thực hiện. Hầu

UBND huyện đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới đó là:

- Cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện triệt để, hiệu quả, đảm bảo mỹ quan, lấy đơn vị Mai Lâm, Cổ Loa làm điểm.

- Các đơn vị cơ sở cần phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính. Đồng thời cử cán bộ VHTT phụ trách các đơn vị phải tăng cường giám sát, đôn đốc chỉ đạo.

- UBND Huyện khảo sát đầu tư xây dựng một số điểm quảng cáo rao vặt miễn phí

- Đến trước ngày 13/02/2010 (tức 30 tết canh dần), các đơn vị phải hoàn thành việc xoá bỏ quảng cáo rao vặt và áp dụng Nghị định 56 về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá- Thông tin để thu giữ, xử lý triệt để các biển phụ trên tất cả các tuyến đường, trục đường chính trên địa bàn huyện và tuyên truyền thực hiện biển quảng cáo vi phạm quy định; Tổng hợp các số điện thoại tái phạm quảng cáo rao vặt gửi về UBND huyện qua phòng VHTT.
 
Bên trên