Đơn xyn làm quan.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
A

Anh Của Gà

Guest
Họ và tên: Anh Của Gà
Lớp (nếu có): sắp chết k0 có
Y!m: nothing.love_1104 ( dùng của thằng bạn thân)
Email:nothing.love_1104@yahoo.com
Box muốn quản lý:
(nếu là Smod và admin thì bỏ trống)
Lý do muốn đăng ký: Xây dựng 4rum giúp 4rum ngày 1 đy lên chứ k0 phải là đy xuống.
:6::eek:nion-head29::eek:nion-head29::eek:nion-head29:
 

sun

Thanh Niên Xóm
chấp nhận đơn xin này ...................................:so1:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên