Đơn Xyn làm Mod của nhok_love_94

KuTý + Hư hỎg

Thanh Niên Thôn
1- Họ và tên: Phan Nhật Đức
2- Năm sinh:1994
3- Ních chát:trenthjagjannay_anhchjyeumjnhem
4- Email:trenthjagjannay_anhchjyeumjnhem@yahoo.com
5- Trình độ học vấn:lớp 11
6- Box muốn quản ly :Vật Tư FC
7- Lý Do: Diễn đàn đang tuyển Mod mới cả Box Vật Tư FC là box mới nên em muốn giúp box này mạnh hơn....Hơn nữa em cũng là người ở Vật Tư FC. Em có nhiều điều kiện để giúp box Vật Tư FC mạnh hơn..
 

admin

Thanh Niên Xóm
Đã duyệt đơn. yêu cầu
1- Đọc lại nội quy của diễn đàn
2- Về thông báo với cả nhóm, ních nhok_love_94 là Mod, sẽ chịu trách nhiệm về Tất cả các chủ đề, bài viết trong box đó.
3- Lưu ý về nội dung của box Vật Tư FC, chỉ nên và post các bài liên quan về Vật Tư FC đừng có post những bài có nội dung khác vào box này.

Mình tin box này nếu ít công việc, nên đóng góp thêm các chủ đề hay, mới và các box khác.

Nhất là Học Tập :)
 
Bên trên