Đơn xin phục hồi chức Smod của Bizy

Bizy

Thanh Niên Xóm
Họ và tên: Đỗ Hải Hà
Lớp học hiện tại*: 12A14 ThPT Liên Hà
Nghề nghiệp: học sinh
Ngày tháng năm sinh: 05-10-1991
Box muốn quản lý:
Ních Yahoo, Y!M:yeuem_vatva_mavan_trangtay99
Email: yeuem_vatva_mavan_trangtay99@yahoo.com
Lý do đăng ký: Muốn tham gia trở lại, góp phần xây dựng và phát triển diễn đàn.
 
Bên trên