Đơn giẢn một cÂU mik chiA tAy.......:((

[C]ry

Thanh Niên Xóm

[C]ry

Thanh Niên Xóm

shock cái mốc ý >:P

:22124305-2-10K548::22124305-2-10K548::22124305-2-10K548:

thôi ko lại.........:((..Mệt lắm.....chán nữa..verY..ad..:22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6:
 
Bên trên