Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Huyện Đông Anh

admin

Thanh Niên Xóm
- Tên đơn vị: Huyện Đoàn Đông Anh.
- Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh.
- Điện thoại: 0438832606.
- Email: huyendoandonganh@gmail.com

1. Khái quát đặc điểm:
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và ren luyện.
- Cùng với 78 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của tổ chữc đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Anh đã qua XXI Đại hội, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; Cơ quan huyện đoàn hiện nay có 7 cán bộ trong đó 01 bí thư, 01 phó bí thư và 5 cán bộ; chỉ đạo và phụ trách 75 đầu mối cơ sở Đoàn , 41 cơ sở Hội và 54 Liên đội trực thuộc với 18.700 đoàn viên, 33.140 hội viên và 44.000 đội viên thiếu nhi.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Anh có chức năng, nhiệm vụ là tổ chức các hoạt động phong trào nhằm giáo dục định hướng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN về tư tưởng chính trị, đạo đức nếp sống, gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, đồng thời chủ động nắm bắt và phát huy để hội nhập và phát triển….
3. Tóm tắt một số thành tích nổi bật trong những năm qua:
* Năm 2002: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3.
* Năm 2003:Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc.
* Năm 2004: Được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc. Thành đoàn Hà Nội tặng cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc; Hội LHTN Thành phố tặng cờ đơn vị 5 năm liên tục có phong trào thi đua xuất sắc.
* Năm 2005: Trung ương Đoàn và UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc. Đặc biệt Thành đoàn Hà Nội tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua khối Huyện.
* Năm 2006: Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc. Thành đoàn Hà Nội tặng cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc...
* Năm 2007: Được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, BTV Thành Đoàn Hà Nội xếp loại đơn vị dẫn đầu thi đua khối Huyện vỡ cú thành tớch xuất sắc trong cụng tỏc Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2007.
* Năm 2008: Được Thủ tường Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. UBND Thành phố Hà Nội công nhận “ Tập thể lao động xuất sắc”

Và nhiều bằng khen, cờ thi đua các cấp tặng cho các tập thể và cá nhân cán bộ đoàn viên thanh niên huyện Đông Anh từ năm 2002 đến năm 2008.


Nguồn: UBND Huyện ĐA (Donganh.hanoi.gov.vn)
 
Bên trên