ĐoẠN Đường vẮng em.......

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE] [You] xEM xong thẤY hAy hAy ko hAY thì cũng thANks cho tớ nhA...:D :x[/MARQUEE]

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAW0IE||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

[MARQUEE]:22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157:[/MARQUEE]
 

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
bt az.......................................................:22124305-2-M4361::22124305-2-M4361:
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
bt az.......................................................:22124305-2-M4361::22124305-2-M4361:
[MARQUEE]BThg ji xEM ko thẤy nét À truyỀN hình HD đó.........;))
:22124305-2-O5528::22124305-2-456037::22124305-2-456037::22124305-2-O5528::22124305-2-O5528:[/MARQUEE]
 
Bên trên