Đố vui toán học

tt2688

Thanh Niên Xóm
Sau đây là một số bài toán vui vừa sưu tầm được. Bạn nào có những bài hay thì post lên nhé:

1: Một công ty vừa giảm giá bán sản phẩm 20%. Hỏi sau đó công ty phải tăng giá lên bao nhiêu phần trăm để trở lại giá ban đầu:

A: 20%
B: 25%
C: 15%
D: 30%

2: 7^7+7^7+7^7+7^7+7^7+7^7+7^7 =?

A: 4^3+3^4
C: 8^7
B: 2^5+5^2
D: 7^8

3: Có một nhóm người đi câu cá. Người câu nhiều nhất câu được 1/5 số cá. Người câu ít nhất câu được 1/7 số cá. Vậy nhóm đi câu có tất cả bao nhiêu người ??

A:3
B: 4
C:5
D: 6

4: Có 2 bình chứa nước, một bình có dung tích 5 lít, một bình có dung tích 3 lít. Một người đã làm một cách nào đó để sau khi đong thì tổng lượng nước ở hai bình là 7l. Lúc đó lượng nước ở mỗi bình sẽ là:

A: Bình 5l chứa 4l nước, bình 3 lít chứa 3 lít nước.
B: Bình 5l chứa 5l nước, bình 3 lít chứa 2 lít nước.
C:Bình 5l chứa 4,5l nước, bình 3 lít chứa 2,5 lít nước.
D: Cả A và B

5: Nhà một bác nông dân có một cái lò bánh mì. Lò này chỉ bỏ tối đa được 2 cái bánh một lúc và mỗi lần chỉ nướng được 1 mặt của bánh mì. Nướng một mặt thì hết 10p. Như vây muốn nướng chín 3 cái bánh mì( nướng cả 2 mặt) thì cần tối thiểu bao nhiêu phút:

A: 10p
B: 20p
C: 30p
D: 40p
 

Vô Tình Yêu

Administrators
theo mình đáp án là:
1-D
2-D
3-C
4-B
5-B
 
Bên trên