Do-Not-call--Lee K ft.Lynk Sun one Pin

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
[video]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Do-Not-Call-Lee-K-ft-Lynk-Su-n-One-Pin.IW6ACWCW.html[/video]

---------- Post added at 05:06 PM ---------- Previous post was at 03:25 PM ----------

.................................................. .................................................. ..........................
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
sock.......8-}làm lại bài đi bạn
:22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157::22124305-2-325157:
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny9iMy83YjNhYzRjNzhkMTBkMDliYjFkMDM0NDQxMThmYTMyNy5cUIbaBmUsICDN8RG8gTm90IENhWeBGx8TG**IEsgZnQdUngIEx5WeBmsgU3UgWeBimUsICgT25lIFBpWeBnx0mUsICn**[/FLASH]
 

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
nghe được là dc rùi ...........................................:thatvong::thatvong:
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm
hAY HEM nhỞ....nHÀ tỚ lOA chẬP chEg...hEM nghe đc.:D
 

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
..................................................................................................
 
Bên trên